آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش دستگاه hplc برای کارشناسان اداره استاندارد

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش دستگاه hplc برای کارشناسان اداره استاندارد توسط کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش دستگاه  hplc برای کارشناسان اداره استاندارد توسط کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان مورخ 1401/07/04

2   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 429
captcha