آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

بازدید مدیران و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی جهت عقد تفاهم نامه همکاری

بازدید مدیران و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی جهت عقد تفاهم نامه همکاری 

2   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 443
captcha