اداره خوابگاه ها:

مهران برخورداری

- رئیس اداره خوابگاه ها

- مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

1- اجرای دقیق قوانین و مقررات وآئین نامه های مربوط به اداره امور خوابگاهها.

2- نظارت و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه.

3- انجام امور مربوط به پذیرش و اسکان دانشجویان خوابگاهی.

4- بررسی دقیق نیازها و پیش بینی لازم در مورد رفع کمبود های موجود در خوابگاه ها

5- بازدید از خوابگاههای دانشجویی

6- تهیه اطلاعات آماری ساکنین خوابگاهی و اعلام به صندوق رفاه.

7- نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه شامل خدمات ، تأسیسات و امور اداری پرسنل زیر مجموعه.

8- انجام امور مربوط به شورای صنفی خوابگاههای دانشجویی.

9- نظارت بر انجام امور تسویه حساب دانشجویان.

عباس یاری

- کارشناس اداره خوابگاه برادران

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان خوابگاهی

2- انجام امور مربوط به صدور مجوز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها

3- انجام امور مربوط به صدور مجوز مهمان

4- انجام امور مربوط به ثبت فیش های واریزی خوابگاه ها

5- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

فوزیه سالاری

-کارشناس اداره خوابگاه خواهران

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان خوابگاهی

2- انجام امور مربوط به صدور مجوز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها

3- انجام امور مربوط به صدور مجوز مهمان

4- انجام امور مربوط به ثبت فیش های واریزی خوابگاه ها

5- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

منوچهر دریابار

-کارشناس اداره خوابگاه  (ناظر تاسیسات)

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی شامل آب، برق، گاز، فاضلاب، وسایل سرمایشی و گرمایشی

2- نوسازی قطعات مربوط به لوازم تاسیسات

3- اعلام نظر و نظارت بر انجام خرید لوازم تاسیساتی

4- نظارت بر انجام تعمیرات سالیانه و. فصلی ساختمان ها

5- همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در خصوص تعمیرات ساختمانی

ویدا نجم الدینی

- حسابدار اداره خوابگاه ها

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1-      انجام امور مربوط به تنخواه ماهانه امور دانشجویی.

2-      انجام امور مربوط به پیش فاکتور های خرید لوازم ضروری ،تجهیزاتی و تأسیساتی خوابگاه ها.

3-      انجام امور اسناد هزینه ها و تسویه حساب.

4-      ثبت و تفکیک اسناد حسابداری.

5-      بایگانی رسیدهای اسناد حسابداری.

6-      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

احمد باقرزاده

- کارپرداز امور دانشجویی

-مدرک تحصیلی کاردانی

1-      استعلام بهای اجناس قبل از خرید و گرفتن پیش فاکتور.

2-      گزینش و انتخاب کالاهای مرغوب و استاندارد.

3-      فراهم نمودن و حمل اجناس خریداری شده وتحویل به انبار و اخذ رسید

4-      تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور.

5-      تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر ماه.

6-      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.