به اطلاع کلیه همکاران محترم اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی می رساند

 

  طی توافق بعمل آمده با فروشگاه سرزمین فرش به آدرس چهار راه خانه نان، کلیه همکاران با دریافت معرفی نامه از امور اداری می توانند جهت خرید کالای مورد نظر خود با اقساط 14 ماهه، بدون سود و پیش پرداخت اقدام نمایند. 

 

                                                                                                                                        باتشکر                                                                                     امور اداری