((راهنمای سیستم جامع گلستان در حضور و غیاب دانشجویان و وضعیت کلاسها))

(ویژه استادان)

 

 

الف_ ثبت حضور و غیاب دانشجویان در سیستم گلستان:

 

1.       برای ثبت حضور و غیاب دانشجویان وارد پردازش 23500- جلسه درسی - شوید:

·         منوی کاربر/ جلسه درس، امتحان و نمره / جلسه درس / جلسه درس

2.       در صفحه بازشده (جلسه درس) تاریخ جلسه ای که درس در آن تشکیل شده را وارد نموده و دکمه ((جستجو )) را کلیک نمایید.

·         درس یا درسهای همان روز به شما نشان داده می شود.

3.       با کلیک بر روی گزینه (( دانشجو )) لیست دانشجویان آن درس نمایش داده می شود.

·         برای ثبت غیبت دانشجوی مورد نظر بر روی گزینه حاضر در ستون ((وضعیت حضور))، کلیک نمایید تا وضعیت حضور دانشجو از ((حاضر)) به ((غایب )) تغییر کند.

·         در ستون دلیل غیبت، ((موجه)) یا ((غیر موجه)) بودن غیبت دانشجو را با کلیک بر روی آن تعیین کنید.

·         مهم: لیست استاد در هر جلسه پس از ثبت غیبت و یا در صورت حضور کلیه دانشجویان باید از گزینه ((خیر )) به ((بله)) تغییر یابد. (گزینه مربوطه مقابل جمله ((آیا لیست حضور و غیاب را تایید می نمایید؟)) در قسمت بالای لیست دانشجویان درج گردیده است.)

4.       به منظور تغییر وضعیت حضور کلیه دانشجویان از حاضر به غایب، در آیتم مشخص شده، گزینه غایب را انتخاب و دکمه اعمال تغییرات را کلیک کنید. (گزینه (( غایب)) مقابل جمله ((تمام دانشجویان درس به وضعیت حضور   غایب    اصلاح شوند)) درج شده است. )

 

 

ب- مشاهده غیبت دانشجو:

 

5.       مشاهده غیبت دانشجو در سیستم گلستان (گزارش 1950)

6.       مشاهده لیست دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز (گزارش 1960)

7.       مشاهده لیست حضور و غیاب اولیه (لیست دانشجویان گروه درسی در طول ثبت نام و حذف و اضافه (گزارش 116)

8.       مشاهده لیست حضور و غیاب نهایی کلاس ها ( لیست دانشجویان گروه درسی پس از حذف و اضافه ) (گزارش 126)

ج: مشاهده برنامه هفتگی:

 

9.       مشاهده برنامه هفتگی استاد ( گزارش 3)

 

                                                                               مدیریت امور آموزشی