نکات لازم الاجراء دانشجویان مشمول

- دانشجویان حوزوی لازم است گواهی اشتغال به تحصیل خود را در هر نیمسال تحصیلی از حوزه دریافت و به واحد امور مشمولین تحویل نمایند.

- دانشجویان انتقالی می بایست جهت ثبت تاریخ انتقال خود در سیستم ناجا در اولین ترم ورودی به دانشگاه به واحد پذیرش و امور مشمولین مراجعه نمایند.

- دانشجویانیکه دارای کارت پایان خدمت و یا انواع کارت معافیت می باشندلازم است اصل کارت هوشمند و کپی آن را ارائه نمایند بدیهی است کارت هایی که تاکنون هوشمند نگردیده اند به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشند.