درخواست افزایش سنوات

در صورتیکه دانشجو به هر دلیل موفق به اتمام تحصیلات در سنوات مجاز خودنگردد لازم است با مراجعه به کمیسیون موارد خاص دانشگاه نسبت به درخواست افزایش سنوات اقدام نموده و پس از موافقت کمیسیون به واحد پذیرش و امور مشمولین مراجعه و فرم مخصوص درخواست سنوات ارفاقی برای دانشجویان به همراه نامه مربوطه دریافت و با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +10 به اخذ مجوز و تحویل آن به واحد پذیرش اقدام نماید.

نکته:

- دانشجویانیکه ورودی 90 به بعد که از سنوات ارفاقی استفاده نمایند حق ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نخواهند داشت.

- دانشجویان لازم است4 ماه قبل از اتمام سنوات مجاز خود نسبت به درخواست سنوات ارفاقی اقدام نمایند.

***

سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان مقطع کارشناسی:

- دانشجویان ورودی سال ماقبل 90                                6 سال (12 نیمسال تحصیلی)

- دانشجویان ورودی سال 90 به بعد                               5 سال (10 نیمسال تحصیلی)

 

***

آدرس معافیت وظیفه عمومی - فرماندهی انتظامی هرمزگان:

* آدرس دفاتر پلیس +10 بندرعباس:

- پلیس +10 بهار: بلوار امام خمینی (ره) - نرسیده به چهار راه نخل ناخدا - روبروی خیابان اتوبوسرانی - نبش 12 متری بهار - جنب تعویض روغنی بهار

* دفاتر پلیس +10 میناب: