)موضوع دستورالعمل: فرآیند ثبت و تایید واحد کارآموزی

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

        

بدینوسیله فرآیند انجام ثبت، تایید و صدور معرفی نامه واحد کار آموزی و همچنین ثبت درس پروژه دانشجویان را در سامانه آموزشی گلستان به شرح ذیل به استحضار می رساند:

       الف: واحد کار آموزی

1)       ابتدا دانشجو واحد کار آموزی را شخصاً در " منوی ثبت نام " ثبت می نماید.

*    آدرس : منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام / ثبت نام اصلی

2)       دانشجو "درخواست کار آموزی" خود را شخصاً از مسیر زیر در سامانه ثبت و تایید می کند

*  ( آموزش / دانشجو / درخواستها / درخواست کار آموزی)

3)       گروه آموزشی از طریق پردازش شماره 13840 با ورود شماره دانشجویی یا توسط  گزینه " درخواستهای بررسی نشده" و انتخاب گزینه " جستجو " می تواند یکی از درخواستهای دانشجویان را مشاهده کنید.

توجه: توسط گزینه " اصلاح " می توان اطلاعات اولیه درخواست را که دانشجو  وارد کرده اصلاح کرد.

-         توسط گزینه " حذف " درخواست حذف می شود:

4)       گروه آموزشی می تواند تایید / عدم تایید را ثبت و استاد درس را تعریف نماید.

5)       در صورت بدهکار بودن دانشجو این فیلد فعال شده و باید مورد تایید امور مالی قرار بگیرد.

6)       دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه با انتخاب گزینه " تایید " معرفی نامه موقت یا معرفی نامه قطعی را برای دانشجو چاپ و صادر می نماید.

7)       دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه می تواند با انتخاب گزینه " تایید " نام مسئول کار آموزی و شماره و تاریخ نامه جوابیه محل کار آموزی را ثبت کند.

8)       استاد درس می تواند نسبت به ثبت و قفل نمره کار آموزی اقدام نماید.

ب: درس پروژه

1)        ارائه درس پروژه در سامانه گلستان  

2)        تعریف درس پروژه برای دانشجو

  • آدرس : درس / دروس خاص دانشجو / تعریف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان
  • نام استاد برای هر دانشجو مشخص و ثبت گردد.

    پ: زمان ثبت نام واحد کار آموزی و درس پروژه: طبق تقویم آموزشی دانشگاه

    ج: زمان حذف واحد کار آموزی و درس پروژه:طبق تقویم آموزشی دانشگاه

طیف مخاطبان: دانشجویان

 الف: واحد کار آموزی :

 

ثبت درس کار آموزی شخصاً توسط دانشجو و طی مراحل زیر انجام می پذیرد:

 

-     ثبت" درس کار آموزی

 

     مسیر: منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام / ثبت نام اصلی

 

توجه: در پایان بر روی دکمه " اعمال تغییرات" کلیک شود.

 -        ثبت " درخواست کارآموزی

مسیر: منوی آموزش/ دانشجو / درخواستها / درخواست کار آموزی

توجه : در قسمت بالای صفحه منو حتماً ترم اخذ درس توسط دانشجو درج شود.

         در قسمت پایین صفحه منو در صورت تایید حتماً در مقابل عبارات ذیل، گزینه " بله" انتخاب شود

 ·        آیا از پذیرش خود به عنوان کار آموز در محل فوق اطمینان دارید

 ·        اطلاعات ثبت شده مورد تایید اینجانب می باشد

 

-         لازم است دانشجو در خصوص ثبت اسم استاد و اعمال تایید توسط گروه آموزشی، پیگیری و اطمینان حاصل نمایند.

ب: واحد پروژه

1)     ثبت واحد پروژه شخصاً توسط دانشجو انجام می پذیرد.

* آدرس : ثبت نام / عملیات ثبت نام / ثبت نام اصلی

* در پایان بر روی دکمه " اعمال تغییرات" کلیک شود.

-         لازم است درخصوص زمان تحویل گزارش واحد کار آموزی و واحد پروژه  به استاد درس به مهلت قفل نمره درس دقیقاً توجه شود. پس از اتمام مهلت مزبور نمره صفر برای آن درس ثبت می گردد. ( جدول زمانی مهلت قفل نمره واحد کار آموزی و پروژه در صفحه اول سیستم گلستان و وب گاه  مدیریت امور آموزشی دانشگاه درج گردیده است)

پ: زمان ثبت نام واحد کار آموزی و واحد پروژه:طبق تقویم آموزشی دانشگاه

ج: زمان حذف واحد کار آموزی و درس پروژه : طبق تقویم آموزشی دانشگاه