قابل توجه متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان)

به اطلاع دانشجویان متقاضی کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) می رساند که زمان تکمیل و تحویل مدارک حداکثر تا تاریخ 4/2/96 می باشد.

١٠:٥٤ - 1396/02/02 - تعداد نظرات : ٠

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

١٣:٢٤ - 1394/06/10 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه

اطلاعیه

١٨:٥٦ - 1394/06/08 - تعداد نظرات : ٠