چاپ مقاله Q1 با ضریب تاثیر 3/809 توسط آقای دکتر چمران همتی

چاپ مقاله Q1 با ضریب تاثیر 3/809 توسط آقای دکتر چمران همتی

١٣:٥٧ - 1399/08/26 - تعداد نظرات : ٠

آشنایی با معاونت دانشجویی دانشگاه هرمزگان

آشنایی با معاونت دانشجویی دانشگاه هرمزگان دکتر محمد محبی معاون دانشجویی ویژه ورودی جدید سال 1399

٠٩:٣٠ - 1399/08/24 - تعداد نظرات : ٠

پیام تبریک دکتر علی اکبر شیخی فینی رئیس دانشگاه هرمزگان

پیام تبریک دکتر علی اکبر شیخی فینی رئیس دانشگاه هرمزگان - ویژه دانشجویان ورودی جدید

٢٠:٤٦ - 1399/08/23 - تعداد نظرات : ٠

پیام تبریک دکتر مرتضی یوسف زادی رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان و معرفی دانشکده

پیام تبریک دکتر مرتضی یوسف زادی رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان و معرفی دانشکده - ویژه دانشجویان ورودی جدید

٠٦:١٢ - 1399/08/23 - تعداد نظرات : ٠

💠 آنچه باید بدانید ... سرکار خانم عیوضی کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه هرمزگان

💠 آنچه باید بدانید ... سرکار خانم عیوضی کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه هرمزگان ویژه ورودی های جدید

٠٥:٥٦ - 1399/08/23 - تعداد نظرات : ٠

پیام تبریک معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان - ویژه دانشجویان ورودی جدید

پیام تبریک معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان - ویژه دانشجویان ورودی جدید دکتر محمد رضا سمتی

٠٥:١٩ - 1399/08/23 - تعداد نظرات : ٠

پیام تبریک دکتر معروف زارعی رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان

پیام تبریک دکتر معروف زارعی رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان و معرفی دانشکده - ویژه دانشجویان ورودی جدید

٢١:٢٠ - 1399/08/22 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>