مدیریت سبز دانشگاه
 
EnAr
  • تصفیه فاضلاب                                                         در حال انجام
  • جمع آوری آب های سطحی                                         در حال انجام
  • هوشمندسازی مصرف برق در ساختمان ها                       در حال انجام
  • بازیافت زباله                                                            در دست بررسی
  • استفاده از وسایل حمل و نقل تجدید پذیر                       در دست بررسی

 

 

 

1   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2134