مدیریت سبز دانشگاه
 
EnAr

کمیته اصلاح الگوی مصرف

آقای محمد پیشدار

مدیر امور عمومی

رییس کمیته

دکتر علیرضا یاوری

عضو هیات علمی

دبیر کمیته

دکتر علیرضا نصیری

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

عضو کمیته

آقای مسعود برفروشان

معاون امور اداری

عضو کمیته

آقای محمد پورسالاری

سرپرست اداره تاسیسات

عضو کمیته

آقای ابراهیم رضازاده کنه سری

ناظر فضای سبز

عضو کمیته

آقای امید پیشدار

مسئول خدمات

عضو کمیته

2   2
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 3865