مدیریت سبز دانشگاه
 
EnAr

کمیته فرهنگی - آموزشی

دکتر سهراب استادهادی دهکردی

سرپرست امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

رییس کمیته

دکتر نوید احمدی نسب

عضو هیات علمی

دبیر کمیته

دکتر محمد کاظمی

رییس آموزشهای آزاد و مجازی

عضو کمیته

آقای مهدی عباسی فرد

رییس روابط عمومی

عضو کمیته

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 2017