دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr

بازدید دانشجویان مهندسی ایمنی

بازدید از شرکت فولاد کاوه

بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از شرکت فولاد کاوه در تاریخ 24/2/1402 برگزار گردید دانشجویان طی این بازدید از بخشهای مختلف عملیاتی شرکت دیدن کردند. بدینوسیله از حسن همکاری شرکت فولاد کاوه در برگزاری این بازدید کمال تشکر را داریم .

 

بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از شرکت فولاد کاوه در تاریخ 24/2/1402 برگزار گردید دانشجویان طی این بازدید از بخشهای مختلف عملیاتی شرکت دیدن کردند.
بدینوسیله از حسن همکاری شرکت فولاد کاوه در برگزاری این بازدید کمال تشکر را داریم .

 

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1820
captcha