دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr

تماسهای دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تماسهای دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 

شماره تماس های بخش های مختلف دانشکده مهندسی شیمی و نفت و شماره تماس های ضروری

با توجه به نیاز دانشجویان محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

 

 

 

شماره تماس مستقیم دفتر دانشکده 33711065-076

شماره داخلی خانم دکتر داود بیگی 373

شماره داخلی خانم دکتر اکبری 377

 

 

2   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 2834
captcha