دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

فراخوان

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقطع دکتری سال تحصیلی 1404-1403 

  عناوین نیازهای دارای پذیرش دانشجو-دکتری 

  فرم شماره 1 

 

فرم_2__رزومه دکترا 1403 

 فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403 

 

  عناوین نیازهای دارای پذیرش دانشجو- کارشناسی ارشد

 

فرم شماره 1 

 

فرم شماره 2 

0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 737
captcha