دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

به همت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان

برگزاری آزمون های مهارتی فنی و حرفه ای برای نخستین بار در دانشگاه هرمزگان

برگزاری آزمون های مهارتی فنی و حرفه ای برای نخستین بار در دانشگاه هرمزگان

به همت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان و با همکاری و هماهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، برای نخستین بار و به شکل همزمان آزمون سراسری سازمان فنی حرفه ای در چندین عنوان دوره شامل؛ گوهرتراشی، طراحی اولیه صنایع دستی و برق ساختمان برگزار شد. در این راستا حدود ۳۰۰ساعت اموزش با همکاری گروه های آموزشی دانشگاه هرمزگان انجام و بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه هرمزگان جهت دریافت گواهی مهارتی فنی و حرفه ای به رقابت پرداختند.

همچنین دکتر کاظمی از برگزاری دو دوره مهارتی کاربر کامپیوتر و فتوشاپ برای دانشجویان خبر دادند که آزمون مهارتی این عنوان دوره ها نیز بزودی برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی از زحمات آقای نادر میرزاده کارشناس مسئول محترم مهارت آموزی دانشجویان و رابط آموزشی مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان در این رابطه تقدیر و تشکر کردند.

4
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 487
captcha