دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

پاسداشت تلاش

کاشت نهال با رویکرد دانشگاه سبز و توسعه پایدار در دانشگاه هرمزگان

کاشت نهال با رویکرد دانشگاه سبز و توسعه پایدار در دانشگاه هرمزگان

در تداوم برنامه های کاشت نهال  با هدف توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست با تلاش همکاران فضای سبز دانشگاه در بلوارهای اصلی پردیس دانشگاه هرمزگان چندین اصله نهال غرس گردید.

بازدید امروز: 9    بازدید کل: 730