دانشگاه هرمزگان
EnAr

برای اولین بار در دانشگاه هرمزگان: انتصاب مشاور رئیس دانشگاه از میان دانشجویان در ﺍﻣﻮﺭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ

: انتصاب مشاور رئیس دانشگاه از میان دانشجویان در ﺍﻣﻮﺭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ

برای اولین بار در دانشگاه هرمزگان

💠 انتصاب مشاور رئیس دانشگاه از میان دانشجویان در ﺍﻣﻮﺭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هرمزگان دکتر صادقی در این حکم انتصاب خطاب به سرکار خانم ﺯﻣﺮﺩﯼ آورده است؛

◀️ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ سرکار عالی ﻭ (ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ 28 مسابقات ﺭﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮﺭﯼ)، به‌موجب ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1401/03/04 به‌عنوان ﻣﺸﺎﻭﺭ رئیس دانشگاه ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ می‌شوید.

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

1   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 242
captcha