دانشگاه هرمزگان
EnAr

سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت &#171:امام جعفر صادق علیه السلام &#187: را تسلیت عرض می نمائیم.

سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت &#171:امام جعفر صادق علیه السلام &#187: را تسلیت عرض می نمائیم.

سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت «امام جعفر صادق علیه السلام » را تسلیت عرض می نمائیم.

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 76