دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

به منظور هم افزایی توانمندی ها ، تجارب و دانش فنی دانشگاه هرمزگان در حوزه های مختلف شیلاتی استان هرمزگان :

انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه هرمزگان و اداره كل شيلات هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه هرمزگان و اداره كل شيلات هرمزگان

رئیس دانشگاه هرمزگان از انعقاد تفاهم نامه ميان دانشگاه هرمزگان و اداره كل شيلات هرمزگان در راستاي هم افزایی توانمندی ها ، تجارب و دانش فنی و ایفای نقش اساسی در حوزه های مختلف شیلاتی استان هرمزگان خبرداد.

دکتر ظطهیری نیا با اشاره توان علمی کارشناسان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه هرمزگان گفت: بي شك اين تفاهم نامه مي تواند زمينه را براي ایجاد ارتباط بین دانشگاه هرمزگان و تشکل های آبزی پروری و صنایع شیلاتی فراهم سازد.

مصطفی ظهیری نیا با اشاره به تعاملات و اقدامات خوب شيلات هرمزگان تصريح كرد: هرمزگان از ظرفيت هاي خوبي در حوزه شيلات برخوردار است و اميد داريم بتوانيم شرايط مناسبي براي بهره برداري حداكثري و تحقق مسير توسعه اي براي شيلات فراهم سازيم.

مديركل شيلات هرمزگان با اشاره به لزوم ارتقاي تعاملات سازنده بين شيلات و دانشگاه هرمزگان در راستاي خدمت رساني و فراهم سازي بستر توسعه فعاليت هاي بخش شيلات گفت: خوشبختانه ظرفيت هاي خوبي براي توسعه فعاليت ها در مسيرتحقق شعارسال وجود دارد كه سعي شده با اين تفاهم نامه مسير اين مهم هموار تر گردد.

باراني با اشاره به اينكه هریک از طرفین تفاهم نامه ظرف مدت یک هفته پس از امضای تفاهم نامه یک نفر از متخصصین خود را به عنوان نماینده معرفی می کنند اظهار کرد: نمایندگان طرفین طی جلسات مشترک ، برنامه ریزی هماهنگی لازم را در حسن اجرای مفاد این تفاهم نامه بعمل خواهند آورد.

شایان ذکر است استفاده از توان علمی کارشناسان و اعضاء هیئت علمی طرفین ، برگزاری سمینار ، کارگاه و همایش های علمی مشترک و بازدیدهای علمی و کارآموزی دانشجویان شیلات ، در اختیار گذاشتن تجهیزات آزمایشگاهی ، صحرایی و فناوری طرفین، حمایت از تجاری سازی و فناوری های نوین ، همکاری علمی و پژوهشی ، آموزشی و خدماتی و ایجاد بستر مناسب و هم افزایی بین دانشگاه و اداره کل پیرامون پتانسیل های آبزی پروری وصیادی منطقه ، ایجاد فرصت و معرفی دانشجویان دانشگاه به اداره کل برای گذراندن واحد پروژه و کارورزی را از اهم مفاد اين تفاهم نامه است .

1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 606