دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

در جلسه هیات ممیزه مستقل دانشگاه هرمزگان

ارتقای مرتبه هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان

ارتقای مرتبه هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان

در جلسه هیات ممیزه مورخ 1402/12/16  دانشگاه با ارتقای مرتبه دکتر حمید غلامی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی منابع طبیعی از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر محمد بیات ترک عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی، هدایت اله نیکخواه عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه علوم اجتماعی، دکتر کوروش محمدی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه مشاوره و روانشناسی، دکتر یاسر رستگار   عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه علوم اجتماعی، دکتر موسی کشاورز عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی گروه زیست و دکتر مهرناز فرزین گهر عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی گروه علوم غیر زیستی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن تبریک به همکاران، برای آنها آرزوی توفیق روزافزون  و سربلندی در کلیه مراحل زندگی به ویژه در عرصه فعالیت های علمی و دانشگاهی را دارد.

13   3
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 878
captcha