دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

انتصاب

انتصاب دکتر هادی سلیمی به سمت سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

انتصاب دکتر هادی سلیمی به سمت سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

د کتر ظهیری نیا  در این حکم خطاب به  دکتر سلیمی آورده است؛  
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ از تاریخ 1402/11/21 ﺑﻪ ﺳﻤﺖ " سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و  مشاوره دانشجویی" ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
رئیس دانشگاه هرمزگان، همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات و تلاش های دکتر نیک بخت قدردانی کرد.

13
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1114