دانشگاه هرمزگان
EnAr

*فرآیند توسعه در این عصر منوط به برنامه‌ریزی دقیق و منظم است*

*فرآیند توسعه در این عصر منوط به برنامه‌ریزی دقیق و منظم است*

*فرآیند توسعه در این عصر منوط به برنامه‌ریزی دقیق و منظم است*

به همین منظور برای نخستین بار تقویم جلسات ماهیانه دانشگاه جهت اطلاع و آگاهی دانشگاهیان دانشگاه هرمزگان از سوی دفتر ریاست دانشگاه و با پیگیری دکتر صادقی منتشر می‌شود.

*روابط عمومی دانشگاه هرمزگان*

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 108
captcha