دانشگاه هرمزگان
EnAr

نشست علمی با موضوع: بررسی ابعاد حقوقی ؛اجتماعی و اقتصادی طرح هدفمند سازی یارانه ها

نشست علمی با موضوع: بررسی ابعاد حقوقی ؛اجتماعی و اقتصادی طرح هدفمند سازی یارانه ها

نشست علمی با موضوع:
بررسی ابعاد حقوقی ؛اجتماعی و اقتصادی طرح هدفمند سازی یارانه ها

لینک ورود:
http://vcm5.hormozgan.ac.ir/basij

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 128
captcha