دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

رویداد علمی

برگزاری اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند

برگزاری اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند

اولین همایش توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند با حضور صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه به میزبانی مجتمع عالی مینابُ دانشگاه هرمزگان برگزار شد.

این همایش با محور ویژه بکارگیری کشاورزی هوشمند با هدف توسعه منطقه مکران و در  بخش های تخصصی کشاورزی، هوشمندکاربرد اینترنت اشیاء، وب، یادگیری ماشین و رایانش ابری در کشاورزی هوشمند،کاربرد ربات و پهپاد در کشاورزی هوشمند، مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز، باغ ها و گلخانه های هوشمند،آبیاری و سامانه های هوشمند، سنجش از دور بر پایه برنامه های کاربردی مبتنی بر ماهواره، جنبه های اقتصادی-اجتماعی کشاورزی هوشمند و آموزش در فناوری های نوین کشاورزی و در بخش های عمومی کشاورزی، تنش‌های محیطی،ژنتیک، به نژادی و بیوتکنولوژی،تغییر اقلیم و مدل سازی محصولات کشاورزی، تولید محصولات ارگانیک، کاربرد آب های نامتعارف، بهبود کارایی مصرف منابع برگزار گردید.

8
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1413