دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

در راستای توسعه دانشگاه هرمزگان

تشکیل اولین جلسه شورای سرمایه گذاری دانشگاه هرمزگان

تشکیل اولین جلسه شورای سرمایه گذاری دانشگاه هرمزگان

به گزارش روابط عمومی دانشاه هرمزگان اولین جلسه شورای سرمایه گذاری دانشگاه هرمزگان تشکیل و موارد زیر بررسی و مورد تایید قرار گرفت:

در خصوص مسکن اعضای هیأت علمی و یاوران علمی توافق وزارتین انجام شده است و تا پایان اردیبهشت باید دانشگاه اراضی مازاد خود را به وزارت علوم اعلام نماید ،

در این خصوص جلسه شورای سرمایه گذاری دانشگاه تشکیل و مقرر شد در خصوص اعلام ۸۰ هکتار از اراضی قسمت ساحلی دانشگاه به عنوان اراضی مازاد دانشگاه تحت عنوان شهرک دانش از همکاران نظر سنجی نهایی گردد و بر اساس نظر سنجی، اراضی مذکور به وزارت عتف اعلام شود.

در خصوص قول استاندارمحترم روز گذشته پیگیری های توسط نماینده دانشگاه انجام لیکن دستور اقای استاندار در هامش نامه ، باز به اراضی دانشگاه اشاره داشته اند! در عین حال موضوع در دست پیگیری همه جانبه است و هر گونه اخبار جدید به اطلاع شما می رسد.

در خصوص مولد سازی اموال و روش های جذب سرمایه مقرر شد در شورای دانشگاه موضوع مطرح و در تعاقب آن در سالن فرهنگ یا شیوه دیگر نشست هم اندیشی و نظر سنجی برگزار گردد.

شایان ذکر است بلافاصله و بدون فوت وقت بعد از جلسه با وزیر محترم، مکاتبات با استانداری و ... انجام و نماینده دانشگاه جهت پیگیری امور تعیین گردید. نظرسنجی از همکاران در اسرع وقت انجام و نتیجه اعلام می شود و براساس برسی های صورت گرفته مطابق طرح جامع و تفصیلی، شهر جدید بندرعباس به سمت اراضی دانشگاه هرمزگان گسترش داده می شود. اطلاعات رسیده نشان می دهد ۶ هزار هکتار بدین منظور اختصاص داده شده است.

3
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1026