دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

شماره دو / دانشگاه هرمزگان در سال 1401

کسب مقام اول بورسیه تحصیلی توسط بخش خصوصی در کشور

کسب مقام اول بورسیه تحصیلی توسط بخش خصوصی در کشور

شماره دو

دانشگاه هرمزگان در سال 1401

مبتکر و آغازگر الگوی قراردادهای باز حل مسئله به عنوان مدل نوآورانه همکاری مطلوب بین دانشگاه و صنعت

کسب مقام اول بورسیه تحصیلی توسط بخش خصوصی در کشور

دانشگاه هرمزگان، افتخار استان هرمزگان

منبع تحول و نوآوری علمی

4
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1511