دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

گزارش تصویری مراسم تقدیر از بازنشستگان دانشگاه هرمزگان در سال 1401به همت اداره کارگزینی و رفاه امور اداری وپشتیبانی دانشگاه

گزارش تصویری مراسم تقدیر از بازنشستگان دانشگاه هرمزگان در سال 1401به همت اداره کارگزینی و رفاه امور اداری وپشتیبانی دانشگاه

گزارش تصویری مراسم تقدیر از بازنشستگان دانشگاه هرمزگان در سال 1401به همت اداره کارگزینی و رفاه امور اداری وپشتیبانی دانشگاه

 گزارش تصویری مراسم تقدیر از بازنشستگان دانشگاه هرمزگان در سال ۱۴۰۱به همت  اداره کارگزینی و رفاه امور اداری وپشتیبانی دانشگاه

18
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 1277
captcha