دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

شماره یک / دانشگاه هرمزگان در سال 1401

اخذ مجوز جذب دانشجویان خارجی برای نخستین بار در دانشگاه هرمزگان

اخذ مجوز جذب دانشجویان خارجی برای نخستین بار در دانشگاه هرمزگان

شماره یک / دانشگاه هرمزگان در سال 1401

در راستای تبدیل دانشگاه هرمزگان به یک هاب بین‌المللی دانشجویی، با ارتقای سطح استانداردهای دانشگاه مجوز جذب دانشجویان خارجی برای نخستین بار در دانشگاه هرمزگان اخذ شد.

دانشگاه هرمزگان، افتخار استان هرمزگان
منبع تحول و نوآوری علمی

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

2
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 665