دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

پیام

پیام نوروزی رئیس دانشگاه هرمزگان به دانشگاهیان دانشگاه هرمزگان

پیام نوروزی رئیس دانشگاه هرمزگان به دانشگاهیان دانشگاه هرمزگان

حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، خانواده بزرگ دانشگاه توانست با همدلی، وفاق و رعایت کرامت انسانی در پرتو تلاش‌های همه‌جانبه، گام‌های مؤثری در راستای رسالت و اهداف بلند دانشگاه بردارد و به موفقیت‌هایی نیز دست یابد. امید است در سالی که در پیش روداریم این تلاش‌ها در راستای دستیابی به چشم‌انداز، حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه، افزایش کیفیت و رضایتمندی ذینفعان افزایش یابد .

15
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 2018