دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

انتصاب

انتصاب جناب آقای دکتر سوری نژاد به سمت مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات مکران

انتصاب جناب آقای دکتر سوری نژاد به سمت مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات مکران

دکتر صادقی  در این حکم خطاب به آقای سوری نژاد آورده است؛ 

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه پژوهش به موجب این  ابلاغ به مدت 2 سال به سمت "مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات مکران"  در شهرستان سیریک منصوب میگردید. امید است با عنایت به نقش، اهمیت و جایگاه این پژوهشکده در کمک به توسعه منطقه ساحلی راهبردی مکران و ماموریتها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه در منطقه و توجه ویژه به اسناد فردادستی ملی و منطقه ای مرتبط، همچنین جلب مشارکت جامعه میزبان و تعامل سازنده و مستمر با سازمانها و دستگاههای اجرایی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در منطقه بویژه دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، فرمانداریها و بهره گیری از ظرفیت بنگاههای اقتصادی فعال منطقه، در تحقق اهداف متعالی دانشگاه در منطقه نوظهور توسعه مکران موفق و مؤید باشید.

6
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1343