دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

فراخوان

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی403-1402

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی403-1402

فراخوان ارشد بدون آزمون

 

راهنمای ثبت نام ارشد بدون آزمون در پیشخوان خدمت

 

فرم های ثبت نام ارشد بدون آزمون

فرم های ثبت نام ارشد بدون آزمون

3
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 10032