دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

در راستای ارائه دستاوردها و توانمندی علمی

به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان، حضور دانشگاه هرمزگان در نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴٠١

به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان، حضور دانشگاه هرمزگان در نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴٠١

به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان، حضور دانشگاه هرمزگان در نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴٠١  در این نمایشگاه، در راستای تقویت و اجرایی نمودن تفاهم نامه سه جانبه بین دانشکاه هرمزگان، مدیریت بحران کشور و پژوهشکده سوانح طبیعی کشور می باشد

نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴٠١ زیر ساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقا نظام مدیریت بحران کشور است که دستگاههای اجرایی و امدادرسان در زمان وقوع بحران در آن مشارکت دارند.

وزیر کشور با حضور در نخستین نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی در ١۴٠١ از غرفه دانشگاه هرمزگان بازدید نمود.

این رویداد به همت سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شده و هدف از آن توسعه زیرساختی مدیریت بحران با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری است.

26
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 819