دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

گردهمایی کشوری به میزبانی دانشگاه هرمزگان

سی و چهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی

سی و چهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی

آغاز به کار سی و  چهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی و یازدهمین گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و درمان  دانشگاه های  سراسر کشور در دانشگاه هرمزگان

0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 177