دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

ارتقای آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان با مشارکت فولاد هرمزگان

دانشگاه هرمزگان پیشگام در تولید خدمت٬ ثروت و سرمایه از دانش و همگام با توسعه صنعتی استان هرمزگان

دانشگاه هرمزگان پیشگام در تولید خدمت٬ ثروت و سرمایه از دانش و همگام با توسعه صنعتی استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه  همکاری پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی فی ما بین دانشگاه هرمزگان، شرکت فولاد هرمزگان

در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از توان دانشگاه ها در صنایع کشور به منظور رفع نیازهای مختلف بالاخص رفع موانع ناشی از تحریم ها در صنایع مذکور و پیرو حرکت در مسیر تحقق شعار سال با عنوان"تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"، در راستای تقویت همکاری ها با اتکا به تخصص علمی و توان اجرایی اعضای هیات علمی و شرکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه هرمزگان در راستای توسعه تعاملات علمی و فناورانه و دانش بنیان در زمینه های پژوهشی، فناوری و آموزشی، طرح های تحقیقاتی و حل مسئله و ساخت قطعات تحریمی، آموزش و همکاری در تامین منابع انسانی متخصص و همچنین به منظور بهره مندی از امکانات، توانمندی ها و ظرفیت های موجود و هم افزایی در زمینه های فوق، این تفاهم نامه بین شرکت فولاد هرمزگان و دانشگاه هرمزگان منعقد گردید.

دانشگاه هرمزگان پیشگام در تولید خدمت٬ ثروت و سرمایه از دانش و همگام با توسعه صنعتی استان هرمزگان ارتقای آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان با مشارکت فولاد هرمزگان بر طبق تفاهم های انجام گرفته با فولاد هرمزگان و در راستای توسعه همکاری دانشگاه و صنایع استان و حل مسائل جامعه٬ تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش۵۰ میلیارد ریال به دانشگاه هرمزگان اهدا شد.

در راستای همین تفاهم در گام نخست و حرکت در راستای تولید قطعات صنعتی حساس دستگاه پرینت سه بعدی صنعتی طراحی شده توسط پژوهشگران دانشگاه هرمزگان در مرحله تولید قرار گرفت.

6
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 316