دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

تقدیر از دکتر منا اکبری به دلیل انتخاب دانشگاه هرمزگان به عنوان بیست و پنجمین دانشگاه سبز ایران

تقدیر از دکتر منا اکبری به دلیل انتخاب دانشگاه هرمزگان به عنوان بیست و پنجمین دانشگاه سبز ایران

باتوجه به تلاش دکتر منا اکبری در اجرای اصول مدیریت سبز و الگوسازی آن در همه فعالیت های اجرایی دانشگاه هرمزگان دکتر صادقی، رئیس دانشگاه هرمزگان از تلاش های ایشان به دلیل انتخاب دانشگاه هرمزگان به عنوان بیست و پنجمین دانشگاه سبز ایران  تقدیر نمود.

23
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2458