دانشگاه هرمزگان
EnAr

مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند دوره مقدماتی : لعاب ، رنگ های سفال و سرامیک های هنری مدرس :مهندس یوسف امینی

مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند دوره مقدماتی : لعاب ، رنگ های سفال و سرامیک های هنری مدرس :مهندس یوسف امینیمرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند

دوره مقدماتی :

لعاب ، رنگ های سفال و سرامیک های هنری

مدرس :مهندس یوسف امینی

بازدید امروز: 2    بازدید کل: 210