دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی پرتال اعضای هیأت علمی آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

برگزاری مراسم ویژه تقدیر از فرزندان ممتاز همکاران دانشگاه هرمزگان

مراسم ویژه تقدیر از فرزندان ممتاز همکاران دانشگاه هرمزگان با حضور دکتر محمد صادقی رئیس دانشگاه هرمزگان و جمعی از مسئولین دانشگاه به همراه خانواده های آنان به همت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.

مراسم ویژه تقدیر از فرزندان ممتاز همکاران دانشگاه هرمزگان با حضور دکتر محمد صادقی رئیس دانشگاه هرمزگان و جمعی از مسئولین دانشگاه به همراه خانواده های آنان به همت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.

 

27
بازدید امروز: 17    بازدید کل: 776