دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی پرتال اعضای هیأت علمی آموزش های آزاد
EnAr ورود 0

انتصاب ﺩﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ به سمت سرپرست ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

انتصاب ﺩﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ به سمت سرپرست ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

انتصاب ﺩﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ  به سمت سرپرست ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

دکتر صادقی  در این حکم خطاب به  دکتر حسینی آورده است؛  
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ "ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ" ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
رئیس دانشگاه هرمزگان، همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات و تلاش های دکتر قادری قدردانی کرد.  

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

0   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 305
captcha