کتابخانه مرکزی
 
EnAr

حق عضویت کتابخانه

حذف حق عضویت

قابل توجه دانشجویان گرامی:

از تاریخ 1401/8/5 طبق مصوبه هیات رئیسه ، حق عضویت  کتابخانه مرکزی حذف و جریمه تاخیر در عودت کتابهای امانتی روزانه مبلغ 5000 ریال تعیین گردید.

3   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1436
captcha