کتابخانه مرکزی
 
EnAr

کتابخانه مرکزی دانشگاه هرمزگان هم زمان با تاسیس این دانشگاه در سال 1370 شروع به کار کرده و به تدریج با خرید کتاب و ملزومات کتابخانه ای بسط و گسترش داده شد. در سال 1384 با پیگیری کارشناسان و مدیریت وقت کتابخانه و نیز پرسنل کتابخانه مرکزی، همچنین ورود فناوری های نوین در امر اطلاع رسانی، فهرست نویسی کتابهای موجود بر اساس رده بندی LC انجام شده و با خرید نسخه ویندوز نرم افزار پارس آذرخش و سپس تغییر آن به نرم افزار نوسا کتابخانه توانسته خود را به عنوان یکی از معدود کتابخانه هایی که سازماندهی و امانت منابع خود را به روش مکانیزه انجام می دهند در سطح کشور مطرح نماید. کتابخانه مرکزی در سال 1383 از ساختمان قبلی (واقع در خیابان آیت الله غفاری) به ساختمان قدیم واقع در پردیس دانشگاه هرمزگان انتقال یافت و از سال 1396 نیز به ساختمان جدید انتقال یافت.

روسای کتابخانه مرکزی از بدو تاسیس تا کنون:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ریاست

۱

دکترسعید نیازی

۱۳۷۰-۱۳۷۴

۲

خانم ماریا نظامی

۱۳۷۴-۱۳۷۵

۳

مهندس لشکری

۱۳۷۵-۱۳۷۶

۴

دکتر پیمان رضایی

۱۳۷۶-۱۳۷۸

۵

دکتر مصطفی تجزیه چی

۱۳۷۸-۱۳۷۹

۶

دکتر عسکرپور

۱۳۷۹-۱۳۸۰

۷

دکتر خورشیدی

۱۳۸۰-۱۳۸۱

۸

دکتر حسین ملکوتی

۱۳۸۱-۱۳۸۳

۹

دکتر حسام پور

۱۳۸۳-۱۳۸۶

   ۱۰

دکتر مرضیه قائدی

۱۳۸۶-۱۱۳۸۹

۱۱

دکتر حسین ملکوتی

۱۳۸۹-۱۳۹۰

۱۲

دکتر منصور فرخی

۱۳۹۰-۱۳۹۱

۱۳

دکتر لیلا عبدلی

۱۳۹۱-۱۳۹۲

۱۴

دکتر فروزان فر

۱۳۹۲-۱۳۹۳

۱۵

دکتر نوری

۱۳۹۳-۱۴۰۱

۱۶

دکتر لیلا جعفری

۱۴۰۱

2   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 3241