آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای مورخ 1401/11/02 در سالن فرهنگ دانشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای مورخ 1401/11/02 در سالن فرهنگ دانشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 60
captcha