آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 دکتر محمد کاظمی مدیر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان دکتری منابع طبیعی 09171063304 m.kazemi@hormozgan.ac.ir