آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr
عنوان دوره آموزشی تاریخ برگزاری
حل مسئله و تصمیم گیری(ویژه یاوران علمی دانشگاه هرمزگان) 1401/10/03
ارتباط موثر در محیط کار 1401/10/04
مدیریت سبز(ویژه یاوران علمی دانشگاه هرمزگان ) 1401/10/07
قانون تامین اجتماعی 1401/10/10
ایمنی کار در ارتفاع 1401/10/12
استاندارد HSE 1401/10/17
 پیش از ارزیابی آمادگی سازمان 1401/10/18
تنظیم قرارداد 1401/10/20
اخلاق حرفه ای 1401/11/02
آشنایی با الزامات ایزو 10015 و آسیب شناسی استاندارد و مستندات 1401/11/11
آشنایی با تجهیزات ثابت و دوار 1401/11/11
مهارت های ارتباطی 1401/11/16

 

2   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 3622