آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 نادر میرزاده بغدادی کارشناس مسئول گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد