آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr
10 تیر 1403

برگزاری دوره ویژه کارمندان شرکت نفت پاسارگاد (مجموعه بندرعباس)

ثبت نام دوره های ایمنی کار در ارتفاع و ایمنی کار با لیفتراک

23 بهمن 1402

نخستین کارگاه بین المللی آموزش های آزاد و مجازی

برگزاری کارگاه بین المللی ارزیابی اثرات زیست محیطی در محیط های ساحلی - Environmental Impact Assessment (EIA) with Special Approach to Industrial in Coastal Environments

17 دی 1402

برگزاری دوره آموزشی دانش افزایی ویژه اساتید

دوره اصول و فنون تدریس

11 آذر 1402

برگزاری دوره دانش افزایی ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی

کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در تحقیق و پژوهش

23 شهریور 1402

تاریخ برگزاری آزمون پایانی دومین دوره توانمندسازی زبان انگلیسی دانشجویان دکتری

18 اسفند 1401

دوره های دانش افزایی و مهارتی ویژه اساتید و دانشجویان

برگزاری دوره های تدریس اثربخش و گوهرشناسی و جواهرسازی

29 آذر 1401

برگزاری دوره آموزشی تشریفات اداری ویژه نیروهای انسانی خدمات دانشگاه

28 آذر 1401

دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه همیاران علمی دانشگاه با عنوان "تفکر سیستمی" با تدریس جناب آقای دکترمحمد غفورنیا، توسط مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه برگزار شد.

12 آذر 1401

کارگاه های آموزشی برگزارشده هفته پژوهش دانشگاه هرمزگان

30 شهریور 1401

خلاصه شرح وبینار نحوه تامین سرمایه در شرکت های تعاونی

30 شهریور 1401

خلاصه شرح وبینار خلاقیت و نوآوری در شرکت تعاونی

30 شهریور 1401

خلاصه شرح وبینار نحوه تشکیل شرکت های دانش بنیان در شرکت های تعاونی

30 شهریور 1401

خلاصه شرح وبینار اصول برندسازی

10 خرداد 1401

برگزاری کارگاه یک روزه لینولئوم

02 خرداد 1401

برگزاری دوره مذاکرات قراردادی

1