انجمن های ورزشی پسران:

فوتسال: محمد مرادی

فوتبال:شاهرخ مرادی

ورزشهای همگانی:محمد قاسمی

رزمی کاراته:میلاد خانعلی پور

شطرنج: حمید درو

بسکتبال : رسول رنجبر

بدنسازی: علی حسینی

والیبال:شادمهررکن الدینی

پینگ پنگ:محمد آرین مهر

جودو:محمدحسین جهاندیده

بدمینتون:علی اکبر درویش پور

هند بال:حسام الدین قومی

دبیر دبیران:حسن فتحی

 

انجمن های ورزشی دختران:

پینگ پنگ: زهراگلد

فوتسال: هدی هوشمندی

والیبال: هدی هاشمی

ایروبیک: فاطمه شرفی

ورزشهای رزمی: عاطفه مهرابی

بدمینتون: الهه فرحبخت

دو ومیدانی: فائقه قنبری

شطرنج: فرزانه قاسمی

بسکتبال:افسانه ردکا

هندبال:فاطمه قادری

کاراته:نسیم کوراوند

ورزش همگانی:نازنین محمدی

ورزش همگانی بومی محلی:سارانوربخش

دبیر دبیران : زهراگلد