ده درصد برتر دانشجویان در دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون

محاسبه ده درصد برتر دانشجویان در دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد

١٣:٠٠ - 1395/11/04 - تعداد نظرات : ٠

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی طبرستان

١٠:٠٩ - 1395/03/31 - تعداد نظرات : ٠

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پرتو(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

١٠:٠١ - 1395/03/31 - تعداد نظرات : ٠

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

آگهی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی کارشناسی ارشد موسسه اموزش عالی حکمت (غیر دولتی - غیر انتفاعی)

١٣:٣٩ - 1395/03/29 - تعداد نظرات : ٠

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی جامی

١١:٥١ - 1395/03/22 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>