اطلاعیه مهم درخصوص کارنامه سلامت دانشجویان ورودی 96

قابل توجه دانشجویان ورودی 96، دانشجویانی که تاکنون موفق به تکمیل کارنامه سلامت نگردیده اند.

1396/07/26

مشروطی بیش از حد مجاز تا پایان نیمسال دوم 96-95

دانشجویانیکه تا پایان نیمسال دوم 96-95 مشروطی بیش از حد مجاز داشته اند (3 ترم متوالی یا متناوب) ضروری است در اسرع وقت برای دریافت نامه محرومیت از تحصیل خود به گروه مربوطه و یا واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

1396/07/26

اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویان پسر

نظر به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کارشناسان دایره تحصیلی معاونت وظیفه عمومی هرمزگان با دانشجویان در روز سه شنبه مورخ 1396/07/18 (ساعت 12:30 در محل سالن هنر جنب سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان)

1396/07/17

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1396

نظر به اینکه ثبت نام مقدماتی و ثبت نام اصلی (انتخاب واحد) نیمسال دوم سال تحصیلی 96 می باید توسط دانشجو انجام پذیرد، نظر دانشجویان گرامی را به توجه و رعایت نکات مهم زیر معطوف میدارد:

1396/07/17

اطلاعیه شماره 2:مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس و مجتمع آموزش عالی میناب (وابسته به دانشگاه هرمزگان ) - شهرستان میناب - سال تحصیلی 97-1396

به اطلاع ميرساند ثبت نام کليه پذيرفته شدگان الزاماً در دو مرحله به شرح ذيل انجام مي پذيرد.( ثبت نام درهر دو مرحله اجباري مي باشد.)

1396/06/26