Slide background
Slide background
Slide background

زمان و مکان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96 دروس عمومی و معارف اسلامی بتفکیک گروه های درسی

زمان و مکان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96 دروس عمومی و معارف اسلامی بتفکیک گروه های درسی به شرح ذیل می باشد.

1397/02/31

نحوه و مراحل"ثبت نام "واحد کار آموزی و ثبت "درخواست محل کار آموزی "

زمان ((ثبت نام )): 97/03/05 تا 97/03/30 برای انتخاب واحد کار آموزی لازم است در دو مرحله تکمیلی نسبت به انجام آن در سیستم گلستان اقدام نمایند. این دو مرحله مستقل از هم و از دو مسیر جداگانه بشرح زیر انجام می پذیرد:

1397/02/25

اطلاعیه غیبت دانشجو در کلاس درس

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

1397/02/23

اطلاعیه حذف اضطراری

زمان :1397/02/29 تا 1397/03/01

1397/02/16

اطلاعيه ثبت نام مقدماتي (انتخاب واحد مرحله اول )

زمان ثبت نام :1397/02/08 الی 1397/02/12 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي

1397/02/02